ყურადღება არ მიაქციოთ ტკივილს, ყურადღება გაამახვილეთ პროგრესზე. - დუინ ჯონსონი

ყურადღება არ მიაქციოთ ტკივილს, ყურადღება გაამახვილეთ პროგრესზე. - დუინ ჯონსონი

ცარიელი

ყურადღება არ მიაქციოთ ტკივილს, ყურადღება გაამახვილეთ პროგრესზე.
- დუინ ჯონსონი